De trainer: Paulien Vermij

 

Ik ben psycholoog, mediator en jurist en begeleid al vele jaren persoonlijke en zakelijke

veranderingsprocessen. Na jarenlang als leidinggevende in Nederland en het buitenland te hebben gewerkt besloot ik in 2008 als zelfstandige verder te gaan. Dit doe ik bij Praktijk Vermij en Paulien Vermij praktijk voor Psychologie en mediation.

 

 

 

Uitgangspunt

 

In mijn visie wordt  gezondheid subjectief beleefd en is hierbij de biologische, psychische en sociale context van belang. Biologische gezondheid gaat over je lichaam, over bio- ritmes zoals slapen- waken, eten en in beweging komen, verslaving, balans tussen presteren en ontspannen en dergelijke. De psychische gezondheid gaat over wat je voelt, wat je denkt en wat je doet en hoe dat elkaar beïnvloedt. Sociale gezondheid gaat over de rol, de plek in het gezin, het werk, de familie, hoe je die plek inneemt of toebedeeld krijgt en wat dat allemaal teweeg brengt. Al deze aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar.

 

Het belang van een goede gezondheid wordt vaak pas duidelijk wanneer er een probleem is. Je kan er dan voor kiezen om hulp te zoeken. Bij een arts zal daarbij de insteek de biologische problemen zijn, bij een therapeut de psychisch ervaren problematiek.

Voor problemen op het gebied van de sociale gezondheid is er niet een duidelijke instantie waar om hulp kan worden gevraagd. Wel zijn er tal van trainingen ontwikkeld waarbij een deelaspect van sociale gezondheid aan de orde komt bijvoorbeeld een training assertiviteit, communicatie  of  sociale vaardigheden.

 

In mijn ogen kan dit een tijdelijke verbetering van de sociale gezondheid opleveren maar is er voor een langdurige verandering meer nodig. Het is net als aspirine innemen bij kiespijn; het geeft tijdelijke verlichting maar lost het onderliggende probleem niet op. En wanneer je de aspirine niet meer inneemt of vergeet in te nemen voel je de pijn weer opkomen. Immers wanneer je moeite hebt om contact te maken dan kan je de vaardigheden leren om dit te doen maar dat maakt écht contact maken nog steeds niet mogelijk wanneer je bijvoorbeeld blijft denken dat iedereen je niet de moeite waard vindt, je verantwoordelijk bent voor alles of dat het altijd jouw schuld is. Het blijvend veranderen van de sociale gezondheid kan alleen plaatsvinden wanneer er ook aandacht en ruimte is voor de psychische en biologische processen die plaatsvinden.

 

Social Health Interaction Training (S.H.I.T.)

 

In afstemming met Jan heb ik een interactie training ontwikkeld waar alle aspecten van gezondheid aan de orde komen en met elkaar in verband worden gebracht. De insteek is de sociale gezondheid waarbij de persoon en niet het probleem centraal staat. Wie ben je, hoe doe je dingen en welke keuzes maak je? Onderwerpen als samenwerken, conflicten, oordelen, grenzen, assertiviteit, communicatie en verschillen komen onder meer aan de orde. Het is een laagdrempelige actieve training waarbij inzicht krijgen en ervaren belangrijk is. Het gaat niet om ‘goed’ en ‘fout’ maar om te onderzoeken wat bij  jou past als autonoom volwassen individu. Gedurende 5 jaar heb ik deze groepstraining wekelijks aan 4 groepen gegeven binnen een breedspectrum kliniek waarbij duidelijk werd dat de gekozen insteek voor de cliënten een belangrijke bijdrage kon leveren bij hun proces.