Wat is mediation

 

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator.
Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die voor de betrokken personen aanvaardbaar is. Wanneer je midden in een conflict zit lijkt het vaak onmogelijk om er nog uit te komen. De situatie verhardt, emoties spelen de boventoon en een goed gesprek zit er niet meer in. Hulp van een mediator kan daar verandering in brengen. De mediator neemt geen standpunt in, maar helpt u om een eigen oplossing te vinden. En in de meeste gevallen kan gezamenlijk een oplossing worden bereikt waarmee alle betrokkenen tevreden zijn. Belangrijk hierbij is dat de partijen de baas blijven over de oplossing en dat de mediator ervoor waakt dat de onderlinge relatie niet onnodig wordt beschadigd.
 

Wat zijn de voordelen van mediation?

 

Mediation kent een groot aantal voordelen ten opzichten van andere vormen van geschillenbeslechting. De belangrijkste zijn:

 •  snel 
 • goedkoper dan procederen 
 • vertrouwelijk en besloten 
 • informele procedure 
 • actieve rol van de betrokkenen 
 • deskundige begeleiding 
 • toekomstgericht 
 • ruimte voor creatieve oplosssingen 
 • geen onnodige beschadiging van relaties
 •  gezamenlijke oplossing = grotere acceptatie 
 • gezamenlijke oplossing = win-win resultaat