Vergoeding

 

Ik werk op basis van een uurtarief. Dit tarief voor de gesprekken en het (eventueel) opstellen van documenten bedraagt

€ 150,- per uur exclusief btw. 
Indien de gesprekken niet in de praktijk in Maastricht plaatsvinden kunnen eventuele kosten van de huur van een gespreksruimte elders, reiskosten  net als de kosten van de inhuur van derden apart in rekening worden gebracht.
Vaak verdelen de deelnemers de kosten in gelijke delen. U kunt echter ook andere afspraken maken over de kostenverdeling en betaling. 

 

Annuleren afspraak

 

Een afspraak die 48 uur van te voren wordt afgezegd wordt conform het normale tarief in rekening gebracht. Dit is opgenomen in de mediationovereenkomst die bij aanvang van de mediation door de deelnemers en de mediator wordt opgesteld.