De mediator: Paulien Vermij

 

Ik ben psycholoog, mediator en jurist en begeleid al vele jaren persoonlijke en zakelijke

veranderingsprocessen.  Na jarenlang als leidinggevende in Nederland en het buitenland te hebben gewerkt besloot ik in 2008 als zelfstandige verder te gaan. In mijn werk adviseerde ik particulieren en ondernemers. Ik deed verschillende opdrachten en projecten in samenwerking met ministeries van VROM, EZ, SZW, de Kamer van Koophandel en met adviesbureaus Boer & Croon en Orbis.

 

Uitgangspunt

 

Ieder mens is uniek. Dat maakt de wereld boeiend. Tegelijkertijd delen we allemaal dezelfde menselijke eigenschappen en gevoelens. Verschillen en overeenkomsten bepalen voor een groot deel de dynamiek van ontmoetingen. Hierdoor kan in een samenwerking vernieuwing en ontwikkeling plaatsvinden. 
Wanneer verschillen toeschijnen als tegengestelde belangen of zich uiten als vastliggende overtuigingen dan overschaduwen ze de overeenkomsten. De focus komt dan op de verschillen te liggen en zo ontstaan conflicten en problemen.  


Bij conflicten is het belangrijk om ieders belangen en overtuigingen helder te krijgen. En vooral wat het belang is van ieders overtuiging. Wat is zo belangrijk dat het op deze manier moet worden beschermd? Als dit helder wordt komen in de meeste gevallen de overeenkomsten weer in beeld. En daarmee andere, meer constructieve wegen om de oorspronkelijke belangen te dienen. Dit creëert mogelijkheden om samen én verschillend te zijn.