Vergoeding

 

De interactietraining wordt niet vergoed door de ziektekosten verzekering. In bepaalde gevallen kan de training als onderdeel van een psychotherapietraject worden ingezet en in die zin wel vergoedbaar worden. Hiervoor is dan wel nodig dat er vooraf overleg en afstemming is geweest met de psychotherapeut waar je in behandeling bent. Tevens houdt dit in dat er gedurende  de training overleg is over de voortgang en de inhoud met je psychotherapeut.

 

De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van ieder 1,5 uur en wordt op verschillende dagen gegeven. De totale kosten bedragen € 240,- bij betaling in geheel of  € 50,- per sessie. 

De tarieven voor in-company training worden op aanvraag verstrekt.

 

Voor wie?

 

In principe is de training geschikt voor iedereen die de eigen gezondheid wil onderzoeken en kan reflecteren op eigen functioneren. Te denken valt aan bijvoorbeeld mensen met (dreigende) burn-out dan wel overbelasting, angst en paniekklachten, depressieve klachten en relatieproblemen.

 

Voor mensen die op een wachtlijst staan voor (psychische hulp) kan de training al vast een eerste stap zijn. Indien er al een therapietraject is opgestart dan kan de training als ondersteuning hiervan worden ingezet.  

 

Annuleren afspraak

 

Een afspraak die minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd kan op een ander moment worden ingepland ( mogelijk in een andere groep). Bij niet tijdig is afgezeggen is het normale tarief verschuldigd.