Hoe kan een training zinvol zijn?

 

Allereerst is het van belang dat je bereidt bent om je eigen denken, doen en voelen te onderzoeken. Dit kan soms best moeilijk zijn zeker wanneer je er bijvoorbeeld van overtuigd bent dat er geen andere manier van doen is of wanneer je bepaalde gevoelens niet kunt of wilt voelen. Helaas is het zo dat de meeste mensen pas kunnen onderzoeken wanneer ze een bepaalde last ervaren. Tot die tijd is het allemaal nog wel uit te houden. Misschien is het niet optimaal maar het is nu eenmaal zo. Dit kan je jaren, en soms zelfs een heel leven, volhouden. Waarom zou je willen veranderen wanneer je ervan overtuigt bent dat dit alles is wat het leven jou te bieden heeft?

 

Jezelf de tijd gunnen om inzichten te krijgen is een tweede belangrijk punt. Ervaring leert dat bijna iedereen zo snel mogelijk van een probleem af wil. Het liefst gisteren. De realiteit is dat veranderen tijd kost. Ook niet raar wanneer je bedenkt dat het vaak gaat om patronen in denken, doen en voelen die gedurende je leven zijn ontstaan en ook een functie hebben. Je hebt bijvoorbeeld geleerd om altijd voor iedereen te zorgen om niet te hoeven voelen dat er niemand is die voor jou zorgt. In de meeste gevallen ben je helemaal niet bewust van de reden waarom je doet wat je doet. Als iemand het je zou vragen dan kan je oprecht aangeven dat je  bij voorbeeld voor iedereen zorgt omdat je het nou eenmaal leuk vindt. 

 

Een training kan in mijn ogen pas zinvol zijn wanneer er voldoende ruimte is voor het proces waar iemand doorheen gaat. Ik heb er bewust voor gekozen om de training in groepsvorm te geven met veel ruimte voor het individu. Het meebeleven van de ervaringen van anderen kan een waardevolle bijdrage leveren aan je eigen proces. Het gevoel dat je niet de enige bent die bepaalde dingen meemaakt werkt vaak al geruststellend. In de groep zul je elkaar soms in kwetsbare situaties meemaken en daarom is het belangrijk dat we duidelijke afspraken maken over hoe we met elkaar omgaan.

Het klinkt misschien allemaal wat ‘zwaar’ maar weet dat in de jaren dat ik deze training geef er ook veel momenten zijn geweest waar de tranen van het lachen over mijn wangen hebben gelopen.

 

Waar gaat de training zoal over?

 

De training gaat over alles wat van belang is bij de interactie tussen mensen en de interactie die er binnen jezelf

(denken, voelen en gedrag) plaatsvindt. Iedere bijeenkomst zal gaan over een onderwerp wat hierbij van belang is zoals communiceren, oordelen, samenwerken, conflicten, grenzen, verschillen, assertiviteit. Wat we precies gaan doen hangt voor een groot deel af van wat er met betrekking tot het onderwerp speelt bij de deelnemers. Om een voorbeeld te noemen; bij communicatie kijken we onder meer naar hoe je datgene kan verwoorden wat er van binnen speelt. En naar hoe anderen ( bijvoorbeeld een partner of werkgever) invloed hebben op wie jij voor je gevoel kan zijn.

Ervaren is het sleutelwoord en hoewel er ook ruimte is voor uitleg is het met name de bedoeling dat je zelf ervaart hoe je met dingen omgaat, wat de gevolgen hiervan zijn, hoe dit mogelijk anders kan en welke keuzes je dit geeft.