Vergoeding

 

Per 1 januari 2022 is in de GGZ een nieuw declaratiesysteem ingevoerd: het zorgprestatiemodel.  In de patiëntenfolder Zorgprestatiemodel kunt u meer lezen over wat dit betekent.
U kunt op de rekening en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening per maand. Zo weet u welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. Op de rekening staat ook de zorgvraagtypering.

 

Wat is zorgvraagtypering? 

Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

In de vrijgevestigde praktijk worden met name patiënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. Over het algemeen geldt dat de zorgvraagtypen 1 tot en met 4 (soms 5) in de generalistische basis-ggz  worden behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz.

De zorgvraagtypering wordt gedaan met behulp van deHoNOS+ vragenlijst. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt.

Op basis van de antwoorden op de HONOS+ wordt bepaaldwelk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die we samen afspraken. Tijdens de behandeling en bij tussentijdse evaluaties zal opnieuw de HoNOS+ worden ingevuld. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming.

 

Wat gebeurt er met uw eigen risico?
Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico per behandeltraject (product of dbc) van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject. 

Vanaf 1 januari 2022 wordt voor ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze.Bij andere vormen van zorg gebeurt dat al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico.

 

Hoe weet ik of ik eigen risico moet betalen?
Of u naar aanleiding van uw behandeling in de ggz ook eigen risico moet betalen, hangt van verschillende dingen af:

  • Andere zorgkosten gehad in hetzelfde jaar?
    Heeft u in hetzelfde jaar ergens anders zorgkosten gehad die onderdeel waren van de basisverzekering? Bijvoorbeeld medicijnen of een behandeling in het ziekenhuis? Dan kan het zijn dat u toen uw eigen risico al heeft betaald. Of een deel daarvan.
  • Heeft u een hoger vrijwillig eigen risico?
    Heeft u bij het afsluiten van uw verzekering gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan is het  eigen risico bedrag bij u hoger. Het wettelijk eigen risico van dit jaar bedraagt 385 euro. Het  maximum eigen risico is 885 euro (500 euro bovenop het verplichte eigen risico). Als u koos voor  een hoger eigen risico bedrag, betaalt u een groter deel van uw zorgkosten zelf.

 

Psychotherapie behoort tot de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) en wordt vergoed vanuit het basispakket van uw ziektekostenverzekering.

Ik werk op contractvrije basis. Dit betekent dat ik geen afspraken heb gemaakt met zorgverzekeraars. Welk bedrag u door uw verzekeraar vergoed krijgt hangt af van het soort polis dat is afgesloten. Wanneer u een restitutiepolis heeft krijgt u vaak 100% vergoed van uw verzekeraar. Wanneer u een naturapolis heeft ligt dit percentage een stuk lager, namelijk meestal tussen de 60 en 80% van de kosten. Het aandeel in de kosten dat uw verzekering niet vergoedt is in principe voor eigen rekening. 
Ik raad u aan om voor de behandeling bij uw zorgverzekeraar na te vragen hoe één en ander bij u is geregeld.  

 

Voor niet verzekerde zorg als ook voor personen die hun behandeling zelf willen betalen hanteer ik de NZa tarieven.

 

Annuleren afspraak

 

Je kan een afspraak tot 24 uur van te voren annuleren. Hierna wordt een no-show tarief van 60 euro in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet worden gedeclareerd bij de ziektekostenverzekeraar.