Vergoeding

 

Psychotherapie behoort tot de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) en wordt vergoed vanuit het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Dit kan een kortdurende behandeling (Generalistische Basis-GGZ) of langdurende behandeling zijn (gespecialiseerde GGZ).

Voor de vaststelling van de kosten wordt landelijk gewerkt volgens het systeem van de Diagnose-Behandel-Combinatie (DBC). Er zijn tariefgroepen vastgesteld die verbonden zijn aan de diagnose en de tijd die is besteed aan uw behandeling. Dit is rechtstreekse tijd maar ook bijvoorbeeld tijd voor administratie of overleg met uw huisarts. De hoogte van de tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoritiet(NZa) te vinden via www.nza.nl.

De zorgverzekeraar vergoedt achteraf, dat wil zeggen dat u de DBC-nota na een jaar of bij eerder afsluiten van de behandeling kunt indienen voor vergoeding.

 

Ik werk op contractvrije basis. Dit betekent dat ik geen afspraken heb gemaakt met zorgverzekeraars. Welk bedrag u door uw verzekeraar vergoed krijgt hangt af van het soort polis dat is afgesloten. Wanneer u een restitutiepolis heeft krijgt u vaak 100% vergoed van uw verzekeraar. Wanneer u een naturapolis heeft ligt dit percentage een stuk lager, namelijk meestal tussen de 60 en 80% van de kosten. Het aandeel in de kosten dat uw verzekering niet vergoedt is in principe voor eigen rekening. Houdt u er wel rekening mee dat uw behandeling met uw eigen algemene risico voor ziektekosten verrekend wordt (in 2017 is dit maximaal 385 euro) eventueel nog verhoogd met het vrijwillig afgesproken eigen risico.
Ik raad u aan om voor de behandeling bij uw zorgverzekeraar na te vragen hoe één en ander bij u is geregeld.  

 

Voor niet verzekerde zorg als ook voor personen die hun behandeling zelf willen betalen hanteer ik de eerder genoemde NZa tarieven.

 

Annuleren afspraak

 

Je kan een afspraak tot 24 uur van te voren annuleren. Hierna wordt een no-show tarief van 60 euro in rekening gebracht.