Hoe kom je tot een zinnige richting in therapie?

 

Naar mijn idee is het voor therapie  van groot belang om tot een logische en samenhangende visie te komen op de situatie waarvoor hulp wordt gezocht. Zonder een helder vertrekpunt wordt therapie anders een vage aangelegenheid. Deze visie is ook de basis voor het behandelplan waar beide partijen zich goed in moeten kunnen vinden. Het behandelplan, in de vorm van een overeenkomst, is het vertrekpunt voor een ontdekkingstocht naar verbetering. Voorgebakken antwoorden staan er niet in, wel richtingen om in te gaan zoeken. Belangrijk aan het behandelplan is ook dat je zo de visie van je therapeut  op jouw situatie leert kennen. Je kunt dan toetsen of je je voldoende gezien voelt en of je voldoende vertrouwen hebt om aan de gang te gaan in de uitgezette richting.

Om tot een uitgangspunt of visie te kommen is het om te beginnen zaak om belangrijke levensgebieden en de achtergronden daarvan door te nemen.  Dat gebeurt in een ongeveer drietal intakegesprekken. Ook dienen verschillende vragenlijsten die thuis ingevuld kunnen worden tot dat doel.

 

Waar gaat therapie zoal over?

 

In mijn visie staan klachten en problemen, zoals zowat elke menselijke uiting, tegelijk in verband met een biologische, psychische en sociale context. In therapie is het daarom dikwijls zinnig om op deze drie gebieden en hun logische samenhangen in te gaan. Biologie gaat over je lichaam, over bio- ritmes zoals slapen- waken, eten en in beweging komen, verslaving, balans tussen presteren en ontspannen en dergelijke. Op welke manier je daar in of juist uit balans raakt hangt weer samen met je sociale situatie en je psychische toestand. Psychisch functioneren gaat, kort gezegd, over wat je voelt, wat je denkt en wat je doet en hoe dat elkaar beïnvloedt.   Sociaal functioneren gaat over de rol, de plek in het gezin, het werk, de familie, hoe je die plek inneemt of toebedeeld krijgt en wat dat allemaal teweeg brengt. Het is duidelijk dat al deze biologische, psychische en sociale factoren elkaar beïnvloeden en daarom is het meestal  zaak om bij klachten- problemen naar een soort verbindend patroon, een thema te kijken dat door al deze lagen heen speelt. Overigens is het ook mogelijk dat de aandacht minder breed hoeft te liggen in de mate dat andere gebieden er minder toe doen wat de vraag of het probleem betreft